U današnje vrijeme obrada velikih setova dovodi do zanimljivih zaključaka i korelacija koje dosad nisu bile poznate. Takve analize pomažu poduzetnicima da upoznaju svoje potrošače te da zbog toga budu konkurentniji na tržištu ili čak budu u vladajućem položaju na tržištu. Ova edukacija je namijenjena pravnicima, informatičarima, analitičarima podataka, te svima onima koji žele obrađivati velike baze osobnih podataka sukladno GDPR-u.

Prijave za edukaciju, zajedno s podacima za izdavanje računa, molimo poslati na info@privacycompany.hr ili ispunite kontakt obrazac na sljedećem linku https://www.privacycompany.hr/edukacija/


Idi na prethodnu edukaciju Idi na pregled edukacija Idi na sljedeću edukaciju