Edukacija je namijenjena svima koji su zaduženi za obradu i nadzor nad obradom osobnih podataka radnika, direktorima i zaposlenima u odjelima ljudskih potencijala.