Ova edukacija je namijenjena svim udrugama i neprofitnim/profitnim organizacijama koje se zauzimaju za zaštitu ljudskih prava i sloboda. Pravo na privatnost je temeljno ljudsko pravo te je kao takvo zaštićeno hrvatskim zakonima, Ustavom Republike Hrvatske, Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Poveljom Europske unije o temeljnim pravima. Polaznici ove edukacije će steći znanja iz GDPR-a kako bi educirali zaposlenike i članove udruga o obvezama i pravima koji se tiču privatnosti i zaštite osobnih podataka te kako bi pomogli članovima udruga u ostvarivanju svojih prava sukladno GDPR-u.

Prijave za edukaciju, zajedno s podacima za izdavanje računa, molimo poslati na info@privacycompany.hr ili ispunite kontakt obrazac na sljedećem linku https://www.privacycompany.hr/edukacija/


Idi na prethodnu edukaciju Idi na pregled edukacija Idi na sljedeću edukaciju