Edukacija je namijenjena svima koji žele uskladiti svoju elektroničku trgovinu s GDPR-om.